Att bo på Hvens Anrika Wärdshus

Vi märker förtiden på Turistgården – House Of Ven. Den är en helt väsentlig del av upplevelsen och orsaken till att vi väljer att bo här. Allt är inte perfekt och ursprungsautentiskt men stämningen sitter i väggarna. Här bor vi med en tillåtande inställning till utrustning och bekvämligheter medan vi njuter av skånska ”skärgårdsstämningen”, omgivningen och tiden tillsammans.

För personlig service och bokning kontakta oss när som via kabelkoppling på 0418 721 26 eller moderna brev på reception@houseofven.com