I en helt annan värld

Med lugn & ro som reseanledning

och precis runt hörnet

Vaar story bred

Vårt utgångspunkt är destinationen

Vi tror på att det samlade utbudet gör attraktionskraften större


På House of Ven har vi rent konceptuellt tittat bakåt i historien men samtidigt blickar vi in i framtiden där nya trender, önskemål och behov från besökare och resenärer ständigt förändras.

Fler och fler reser gärna bort från de urbana miljöer och närmare naturen, det ursprungliga, närmare varandra och inte minst närmare sig själv. Det är med det perspektiv vi har etablerat och ständigt utvecklar vår verksamhet.

 

Respekt

 Vi har ett turistiskt arv att förvalta

I dag är det nära 100 år sedan Turistgården öppande sin servering här på Ven.  Den lokala tidningen skrev då om destinationens förträffligheter och även om mycket har förändrats är mycket forfarande sig likt..

"Ett länge känt behov har genom upprättande av denna  hemtrevliga tillflyktsort blivit tillfredsställt. Här kan man läska sig efter en härlig promenad på  ”Den gröna ön"  och efter ett vederkvickande bad vid öns utmärkta badstränder  stärka sig med en charmant måltid, ty ledningen för  den nya restaurangen har lagts i välrenommerade händer".

Vaar story sidbild annons fr 1925
Vaar story Niels sidbild

Niels håller fokus

På gästupplevelse & reseanledningar

Med sin gedigna bakgrund från både kommunikation och turism och mer än 8 år i ledande position på VisitSweden, har det varit helt naturligt för vår grundare Niels Mouritzen att fokusera verksamheten, vårt erbjudande och utveckling mot gästernas reseanledning och samlade upplevelse på House of Ven och vår ö som helhet.  

Verksamhetens egna resa startade i 2017 där Niels som hyresgäst tog över driften av Vens Camping, i dag vår systerverksamhet Camp Ven, och senare samma år även positionen som hyresgäst på "Turistgården".

Utveckling av helheten

I symbios med omgivningen

En homogen destination ger större och tydligare attraktionskraft och kan därmed skapa rätt turistiska flöden och bidra till att säkra det lokala samhällets utveckling.

År 2023 etablerade Niels Mouritzen Island of Ven Venture AB som ett gemensamt moderbolag för flera verksamheter på destinationen. Med ny kapital från en rad nya delägare och investerare har Venture AB förvärvat fastigheterna "Turistgården", "Vens Camping" och "Prästgården" samt driften av House of Ven och Camp Ven. På så sätt kan vi med fler resurser fortsätta utvecklingen av den kommersiella destinationen Ven.

 

Vaar story sidbild 2
Vaar story sidbild 1

Vi försöker ta vår del

av det gemensamma ansvaret

Vårt House of Ven är en naturlig motor inom Venture sfären och destinationen som helhet. Vi är en medveten del av Vens lokalsamhälle och önskar med vår året-runt-verksamhet och målgruppsanpassade utbud, bidra till ökad sysselsättning, inflyttning, god infrastruktur och en långsiktigt hållbar turistisk utveckling.

Nu är vi House of Ven

Till oss reser medvetna besökare

Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande, våra leveranser och våra processer. Med ett tydligt hållbarhetsperspektiv som grund har vi skapat vårt "Bäst Smak Närmast" koncept som är helt igenom styrande för de upplevelser vi erbjuder.

Lugn & ro, hållbart resande, raffinerade närproducerade matupplevelser och möten mellan människor, är avgörande komponenter i våra gästers reseanledning.

Det är med stolthet och djup respekt för historien om Turistgården, som vi bär med oss arvet in i framtiden som The House of Ven.

Vaar story sidbild 3

Vill du ha kontakt, ring eller maila oss

 
Group 17-2

Bo hos oss

BOENDE & LOGI
Group 87-2

Ät hos oss

Group 151

Våra erbjudanden

Aktuella erbjudanden